Verzekering en registraties

Reggie Jansen van Pijncentrum Gouda is in Nederland geregistreerd als acupuncturist bij de Vereniging voor Natuurgeneeskundig Therapeuten VNT.

Ook is hij geregistreerd in het ‘Hbo register beroepsbeoefenaren natuurlijke gezondheidszorg RBNG / TBNG’.

Hierdoor is hij verplicht zich te houden aan het tuchtrecht en verplichte vakinhoudelijke bijscholingen.

 

Deze registraties geven u de mogelijkheid om de facturen van uw consulten bij Pijncentrum Gouda in te dienen bij uw zorgverzekeraar. De meeste zorgverzekeraars vergoeden dan (een deel van) het consult. Of en hoe hoog uw vergoeding zal zijn, is afhankelijk van hoe u verzekerd bent. Uw verzekeraar kan u daar meer over vertellen.